Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 96,

2) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych tel.: 22 3546137, e-mail: [email protected]

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art 6.1 a) RODO w celu uczestnictwa w webinarium oraz art 6.1 f) ważny prawny interes administratora w celu prowadzenia działań marketingowych związanych z przekazywaniem informacji handlowych dotyczących produktów, usług i promocji.

4) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedą do czasu zakończenia działań marketingowych lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Contact

Ask us

we will gladly answer any questions you may have

Support

 

> Privacy policy

 

 

 

 

Patrycja Strzelecka

@ +48 606 296 840

[email protected]

 

Łukasz Bystrzyński

@ +48 502 184 228
[email protected]

Klauzula informacyjna

UK : 41 Luke street Shoreditch EC2A 4DP London

US : US : Palo Alto, California. Phone: +1 408 8444 310

 

France : 33 avenue du Maine Tour Montparnasse – 26ème étage 75015 Paris. Contact : Jerome Prigent - [email protected]


Poland: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warsaw

[email protected]

©Design by Studio Kreatywa, 2021. All rights reserved. All materials used on the above the website including: logo, text, photos, graphics, sound and the manner of their presentation are legally protected and constitute the intellectual property of their owners. These data are provided for informational purposes only.