Contact

Ask us

we will gladly answer any questions you may have

Support

 

> Privacy policy

 

 

 

 

Patrycja Strzelecka

@ +48 606 296 840

[email protected]or.com

 

Łukasz Bystrzyński

@ +48 502 184 228
[email protected]

Investors relations

The Management Board of CashDirector S.A. with its registered office in Warsaw, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Trade Register under number 0000424600 (hereinafter referred to as the "Company") in connection with Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798) calls on all shareholders of the Company to submit their share documents in order to dematerialize them. Share documents should be submitted at the Company's registered office at 96 Jerozolimskie Avenue, 00-807 Warsaw, after prior appointment by e-mail: [email protected]   

 

 

   

 

 

Zarząd spółki CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem 0000424600 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową: [email protected]

UK : 41 Luke street Shoreditch EC2A 4DP London

US : US : Palo Alto, California. Phone: +1 408 8444 310

 

France : 33 avenue du Maine Tour Montparnasse – 26ème étage 75015 Paris. Contact : Jerome Prigent - [email protected]


Poland: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warsaw

[email protected]

©Design by Studio Kreatywa, 2021. All rights reserved. All materials used on the above the website including: logo, text, photos, graphics, sound and the manner of their presentation are legally protected and constitute the intellectual property of their owners. These data are provided for informational purposes only.